Om företaget

Marconicomms är en ledande designer och producent av LED teknologi och finns idag representerade i ett flertal länder runt om i Europa. Vi har idag kunder som t.ex. Swedavia, Stockholm Stad, Malmö Stad och Riksbyggen. Vi designar och utvecklar led prototyper som testas inom olika industrier för att slutligen nå massproduktion. Marconicomms värnar om kvalitet i första hand och vi investerar stora summor varje år i vår egna R&D utveckling för att säkerhetsställa god kvalitet.

Önskar du mer information var vänlig och kontakta oss.